Wat is hoogsensitief

Hoog gevoelige of hoog sensitieve of hypersensitieve mensen zijn zeer gevoelig voor tal van prikkels die ze waarnemen met hun zintuigen. Ze nemen allerlei subtiele nuances waar welke anderen missen.

Vaak nemen hoog sensitieve mensen bij binnenkomst in een ruimte meteen allerlei stemmingen waar. Dit gebeurt zowel gewild als ongewild, bewust als onbewust.

Vaak kunnen ze hun intuïtieve waarnemingen niet plaatsen of pas in een veel later stadium. Ze kunnen daarom ook diep geraakt worden zonder dat ze zelf begrijp waarom. Het aanvoelen van stemmingen bezorgt ze regelmatig een naar gevoel en wanneer ze dit uiten, wordt dit vaak niet begrepen.

Dit alles zorgt ervoor dat ze onzeker over zichzelf worden. Door de grote hoeveelheid aan binnengekomen prikkels kunnen HSP’s (hoog sensitieve personen) snel overvoerd raken. Dit kunnen prikkels van buitenaf zijn (zoals lawaai, drukte, stemmingen van anderen) en ook van binnenuit (zoals honger, dorst, spierspanning, herinneringen, gedachten

Hoog sensitiviteit een gave?

Hoog gevoelig zijn kan naar mijn mening een gave zijn van iemand. Maar ook zeker geboren zijn vanuit een overleving.

Kinderen die een trauma hebben meegemaakt (en dat kan in de ogen van een volwassene iets kleins zijn maar voor een kind iets groots) kunnen om te overleven hun zintuigen aanscherpen en wel zo dat ze hyper gevoelig worden voor hun omgeving. Waardoor ze extra alert zijn zonder dat ze dit bewust activeren.

Hoe werkt hooggevoeligheid

Bij hyper sensitieve personen zijn hun sensoren extra gevoelig voor prikkels, zelfs zo dat een woord, een beeld of een geur voldoende is om als een trigger te werken op een trauma uit het verleden en de reactie op gang te brengen welke die persoon nodig heeft om te overleven.

Het NU wordt dan even compleet uit het oog verloren, vaak zonder dat de persoon zich daarvan bewust is. De persoon handelt vanuit de emotie die daarbij past, zoals verdriet, angst of boosheid. Deze emoties worden dan niet gezien en aanvaard. Vaak genoeg voelen ze zich daar heel naar over. Ze voelen het hoog sensitief zijn als een last.

Therapie bij hoogsensitiviteit

Toch heeft het hyper sensitief zijn ook heel veel voordelen en kan je deze last omzetten in een gave. Iets wat helemaal bij jou past en waarmee je je voordeel kan doen in omgang met anderen, in je werk of in jouw privé situatie.

Dan helpt het je juist om jou op tijd te waarschuwen voor echt gevaar, of helpt het jou om situaties naar jouw waarheid in te schatten. Het geeft je dan zelfvertrouwen en mag je je jouw specifieke kracht gaan ervaren als een mooi onderdeel van jou.

Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van jouw hoog gevoelig zijn, hoe je die ervaart en hoe je dit om kan zetten vanuit een last naar een kracht. We gaan op zoek naar hoe die kracht er dan uitziet en hoe jouw hoog gevoeligheid jou kan helpen in jouw leven.