To let go, is to fear less and love more.

Tijdens mijn opleiding in Meppel, kwam ik in contact met dieren die zo ernstig ziek waren,
dat de mensen om hun heen ten einde raad waren.
Ze wilden er wel toe over gaan het dier uit zijn lijden te verlossen,
maar vroegen zich af of zij wel zo’n ingrijpende beslissing mochten nemen.
Dankzij mijn vaardigheden om met dieren te kunnen communiceren,
kon het dier mij vertellen of het tijd was over te gaan naar een nieuw begin.

 Toeleven naar de dood is de titel van mijn afstudeeropdracht.
Maar kunnen wij mensen en de dieren wel met een gerust hart toeleven naar de dood?
Voor veel mensen is de dood een vervelend, maar onvermijdelijk onderdeel van ons leven op aarde.
We zien de dood vaak als de brenger van verdriet en ellende, maar de dood kan ook een verlossing inhouden.
Hoe is dat dan bij de dieren?
Kennen zij angst voor de dood,
of zijn zij bang voor datgene wat er aan vooraf gaat, zoals pijn,
de dierenarts met zijn spuitjes en de reactie van de mensen eromheen.
Hoe past dit in de natuurgeneeskunde?
Kan natuurgeneeskunde het sterven en het proces eromheen, de angst, de pijn, de onzekerheid en het verdriet verlichten?
Tijdens het schrijven van mijn scriptie kwam ik erachter,
dat dieren op een heel andere manier naar de dood kijken dan wij mensen soms doen.
Zij hebben het over een oude jas uittrekken en over een nieuw begin.

Door het schrijven van deze scriptie en de praktijkervaring die ik daarna heb mogen opdoen,
ontdekte ik dat, wanneer een dier tijdens zijn proces van sterven centraal komt te staan
en het dier natuurgeneeskundig begeleid wordt, het “overgaan”,
zowel voor het dier als voor de eigenaar, waardig, liefdevol en met minder of zonder angst verloopt.
Het dier is vaak in staat zelf aan te geven op welke manier het wil gaan.
Door in gesprek te gaan met het dier, wordt veel duidelijk omtrent het sterven van het dier.
Dit geeft veel duidelijkheid bij zowel mens als dier.
Daarnaast kan de eigenaar de dingen vragen die hem of haar dwars zitten en nog weten wil.
En zo wordt afscheid nemen een mooi proces.
Het is oneindig dankbaar werk dit proces te mogen begeleiden.


Désirée Docter