EMDR wordt toegepast wanneer er sprake is van een doorgemaakt trauma. Een trauma is een vervelende en vaak schokkende gebeurtenis en kunnen je leven zodanig negatief beïnvloeden waardoor je het gevoel hebt niet verder te komen.

Er komen allerlei gevoelens en emoties langs zoals bijvoorbeeld angst en paniek welke niet altijd begrepen wordt. Dat komt omdat het trauma diep weggestopt is. Er kan dan iets gebeuren wat op het eerste oog niets met het trauma op zich te maken heeft, maar wel dezelfde emotie geeft.

Je komt dan in een soort herbeleving zonder dat je jezelf dat bewust bent. Vaak zegt men dat je de trauma’s los mag laten omdat ze van vroeger zijn en dat ze dan verdwijnen. Helaas kan je de klok nooit terugdraaien: de vervelende gebeurtenis is nou eenmaal wel gebeurd.

Traumaverwerking EMDR

Wat wel kan is dat je dit trauma verwerkt. Het aanvaardt voor wat het is. En er leert mee om te gaan in je leven. Het niet of gedeeltelijk verwerken van een trauma kunnen de volgende klachten geven:

  • Je hebt steeds het gevoel dat het weer op nieuw gebeurt. De zogenaamde herbelevingen.
  • Je vermijdt alles wat met de gebeurtenis te maken heeft of heeft gehad.
  • Er is sprake van schaamte, een schuldgevoel
  • Je voelt je somber en je piekert veel zonder antwoorden te vinden
  • Je slaapt slecht en hebt daardoor concentratieproblemen
  • Je voelt je steeds angstig of bent snel in paniek
  • Je voelt je onrustig en ervaart veel stress en bent steeds alert
  • Je kan de nare herinneringen aan de gebeurtenis niet vergeten en loslaten
  • Je bent sneller geïrriteerd
  • Je denkt negatief over jezelf

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Tijdens een EMDR sessie haal je de pijnlijke gebeurtenis op. Op dat moment zie, voel of hoor je alles nog eens en terwijl je deze gebeurtenis nog eens beleeft, zal de therapeut je vragen stellen. Door middel van piepjes uit de koptelefoon of het met je ogen volgen van haar of zijn vingers of lichtje of het tikken op onderbenen of onderarmen wordt je afgeleid van het vervelende gebeuren waardoor de nare herinnering zijn emotionele lading verliest.

Het kan voorkomen dat ik hier gebruik van maak tijdens een sessie. Mijn ervaring is dat dit helemaal niet altijd nodig is. Er zijn ook andere manieren om jou een trauma te aanvaarden, waardoor je het kan inpassen in je leven en er mee om weet te gaan.