De opleiding staat in het teken van het bijzondere contact tussen mens en dier.
Door echt hartcontact met het dier te maken, verbind jij je met het dier en begrijp je wat hij of zij je wil vertellen.

De opleiding communiceren met dieren bestaat uit 4 jaargangen. Elk jaargang is opgedeeld in modules, waarvan de meeste los te volgen zijn.
De weekend variant bestaat uit 5 modules van elk 1 weekend. De dagvariant bestaat uit 5 modules, van elk 2 dagen.  
De lesdagen zijn voor zowel de weekend als dagvariant van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Aan het einde van de opleiding ben je in staat om:
– een diepgaand gesprek met een dier te voeren, zowel live als op afstand
– dit gesprek te vertalen naar de eigenaar van het dier
– signalen die dieren aan mensen geven of spiegelen te signaleren, benoemen en te interpreteren
– de basiskennis over de natuurgeneeskunde met de geleerde basisprincipes te herkennen bij het dier en dit in praktijk te brengen
– vanuit het holistische principe te denken
– de basis van een aantal kruiden en essentiële oliën toe te passen bij het dier en jezelf
– met meer inzicht van uit de natuurgeneeskunde te kijken naar jouw eigen proces
Daarnaast heb je kennis over bouw, gedrag, aard en natuurlijke leefgewoonten van het dier naar keuze.

De opleiding vindt plaats in een huiselijke sfeer en de groepen zijn niet groter dan maximaal 7 personen en minimaal 3 personen.
Ik vind het belangrijk dat een ieder voldoende aandacht en begeleiding krijgt. Tijdens de opleiding is er aandacht voor ieders persoonlijke proces.
Dit proces is belangrijk om te kunnen ervaren welke indrukken van jou zijn en welke van het dier.
Hoe je de informatie van een dier interpreteert hangt veel af van hoe jij in het leven staat en of jij je daarvan bewust bent.

Bij aanvang van de opleiding krijgt elke student een map met daarin de theorie van de desbetreffende module.

Verder wordt er gezorgd voor de innerlijke mens in de vorm van koffie, thee en versnaperingen en een uitgebreide lunch.

Désirée Docter

De opleiding is als volgt ingedeeld:

Het 1e jaar bestaat uit 5 modules van elk 1 weekend.
Om één of meerdere van de volgende modules te volgen is het noodzakelijk om met de 1e module te starten.

Module 1: De basisbeginselen van het communiceren zoals: 
– wat is eigenlijk communiceren
– hoe maak ik live contact met een dier
– wat is hier voor nodig 
– korte praktijkoefeningen
In de volgende 3 modules komen de verschillende diersoorten aan bod:

Module 2:  De Hond. Tijdens deze module wordt de anatomie, het gedrag en manier van communiceren van dit dier besproken.
Dit in combinatie met praktijkoefeningen.

Module 3: De Kat. Wederom met aandacht voor de anatomie, het gedrag en manier van communiceren en zijn er praktijkoefeningen.

Module 4: Het Paard. Ook hier wordt anatomie, het gedrag en manier van communiceren besproken in combinatie met praktijkoefeningen.

Module 5: In deze laatste module komen de gesprekstechnieken aan de orde en is er veel ruimte om te oefenen.

In elke module is er aandacht voor jouw eigen proces.
Mijn dierenteam en ik staan klaar om je hier bij te helpen,
zodat je aan het einde van het eerste jaar in staat bent om:
– in contact te komen met een dier
– een eenvoudig gesprek te voeren met een dier
– dit gesprek te vertalen naar de eigenaar van het dier
– signalen die dieren aan mensen geven of spiegelen te signaleren, benoemen en te interpreteren
Daarnaast heb je de basis kennis over bouw, gedrag, aard en natuurlijke leefgewoonten van het dier naar keuze.

Désirée Docter

Het 2e jaar gaat over het op afstand communiceren met een dier.
Ook dit jaar bestaat uit 5 modules van elk één weekend.
Om het 2e jaar te kunnen volgen, heb je minimaal 3 modules uit het 1e jaar nodig nl. de 1e en 5e module en 1 module naar keuze.

Module 1: De basisprincipes van het op afstand communiceren met dieren. Praktijkoefeningen.
Deze 1e module is de basis voor het communiceren op afstand en is nodig om één van de volgende modules te kunnen volgen.

Module 2: Contact maken met overleden dieren.
Praktijkoefeningen met eventueel gesprekken met eigen overleden dieren.

Module 3: Communiceren met vermiste dieren en hoe de eigenaren hierin te begeleiden.

Module 4: Stervensbegeleiding. Het moeten gaan missen van hun geliefde viervoeter is een moeilijk en intensief proces,
wat tegelijkertijd ook heel mooi en waardevol kan zijn omdat de laatste dingen nog uitgewisseld kunnen worden
en waar zowel dier als mens veel baat bij hebben.
Om daar als dierentolk een steentje aan bij te kunnen dragen is dankbaar werk.

Module 5: Verdieping gesprekstechnieken en is er weer veel mogelijkheid om al het geleerde nog eens in praktijk te brengen.

Ook tijdens deze modules loopt jouw eigen ontwikkeling als een rode draad door de opleiding mede door in gesprek te gaan met elkaars dieren.
Zij hebben ook jou veel te vertellen. Indien je geen eigen dier tot je beschikking hebt, is dit geen probleem; mijn dierenteam wil je hier graag bij helpen.
Je mag er vanuit gaan dat dit alles liefdevol en met respect naar elkaar toe gebeurt.

Aan het eind van het 2e jaar ben je in staat om:
– met vertrouwen op afstand te kunnen communiceren
– een gesprek met meer inhoud te kunnen voeren met dier en eigenaar
– signalen die dieren aan mensen geven of spiegelen op de juiste manier te kunnen waarnemen, benoemen en te interpreteren

Désirée Docter

Het 3e jaar gaat over het integreren van de natuurgeneeskunde.
Om het 3e jaar te kunnen volgen, heb je minimaal 3 modules uit het 2e jaar nodig nl. de 1e en 5e module en 1 module naar keuze.

Als natuurgeneeskundig therapeut en kruidenvakvrouw maak ik veel gebruik van natuurlijke middelen om de processen te ondersteunen,
die tussen mens en dier plaats vinden.
Holisme is een belangrijke term in de natuurgeneeskunde. Dit betekent dat we een wezen (mens, dier etc.) als geheel mogen zien.
Dat wil zeggen dat alles wat een wezen meemaakt in zijn leven van belang is, zo ook omgeving, achtergrond, geschiedenis,
maar vooral het emotionele, het spirituele, het psychische en fysieke.

Al deze aspecten zijn een hele mooie aanvulling op de communicatie met het dier.
Deze aspecten maken veel duidelijk en ze leggen verbanden tussen wat het dier laat zien, horen en voelen.
Deze combinatie maakt een gesprek nog intenser en meer helend.

Module 1: Natuurgeneeskunde in het algemeen met de diepere emotionele betekenis achter disbalans in een orgaansysteem en 3 basisprincipes:
– systeemtheorie
– 4 elementen theorie
– het BBRS (Basis Bio Regulatie Systeem)

Module 2: Aromatherapie oftewel therapie met essentiële oliën. 
– wat zijn essentiële oliën
– de werking en het gebruik in het algemeen en van een aantal oliën specifiek

Module 3: Fytotherapie of kruidentherapie.
We bespreken hier wat kruiden zijn en het gebruik ervan.
Van een aantal meest voorkomende kruiden wordt de werking besproken.

Module 4: De basis van de Traditional Chinese Medicin oftewel TCM.

Module 5: Stenentherapie. Je leert hier kennismaken met de kristallen en de werking.

Ook nu loopt jouw eigen proces als een rode draad door het jaar heen aan de hand van de gesprekken met elkaars dier(en)
of met die dieren die belangrijk zijn voor jou.
Na dit jaar ben je in staat om:
– de basiskennis over de natuurgeneeskunde met de geleerde basisprincipes te herkennen bij het dier en dit in praktijk te brengen
– vanuit het holistische principe te denken
– de basis van een aantal kruiden en essentiële oliën toe te passen bij het dier en jezelf
– met meer inzicht van uit de natuurgeneeskunde te kijken naar jouw eigen proces

Désirée Docter

Het 4e jaar is een verdieping op het 3e jaar. Om dit jaar te kunnen volgen heb je uit het 3e jaar minimaal module 1 nodig
en een module naar keuze, waar jij je in wilt verdiepen.
We gaan dit jaar dieper in op de natuurgeneeskundige visie en de diverse therapieën. Er zal veel praktijk zijn.
Dit jaar is er een extra module, waarin je met echte cliënten gaat werken en zo het geleerde in praktijk kan brengen.

Module 1: verdieping natuurgeneeskundige begrippen:
– verdieping en herhaling BBRS en 4 elementen leer
– systeem van Reckeweg

Module 2: verdieping Aromatherapie

Module 3: verdieping Kruidentherapie

Module 4: verdieping TCM

Module 5: verdieping disbalans orgaansystemen

Module 6: werken met echte cliënten

Désirée Docter

Wanneer
Weekendvariant 1e jaar:

module 1: 13 en 14 november 2021
De andere modules worden in overleg gepland.

Dagvariant 1e jaar op donderdag
module 1: 10 en 17 juni 2021
module 2: 19 en 26 augustus 2021
module 3: 16 en 23 september 2021
module 4: 7 en 14 oktober 2021
module 5: 11 en 18 november 2021

Weekendvariant 3e jaar:
module 1: 11 en 12 september 2021
module 2: 2 en 3 oktober 2021
Module 3: 6 en 7 november 2021
Module 4: 11 en 12 december 2021
Module 5: 15 en 16 januari 2022

Désirée Docter

Kosten
Elke module kost € 230,- Dit is inclusief BTW en een map met theorie en koffie, thee, versnaperingen en lunch.

Contact en Opgave
Heb je interesse in deze brede opleiding Communiceren met Dieren? Geef je dan op door contact op te nemen.
Dat kan door een mail te sturen naar: info@desireedocter.nl of door mij te bellen op telefoonnummer: 06-10017865.
Ook voor eventuele vragen kan je via deze kanalen terecht.

Désirée Docter

Een foto impressie