De CREF-Methode is een ondersteunend middel om aangetast basisvertrouwen
te laten herstellen. Wanneer je geboren wordt, is er normaal gesproken een basisvertrouwen van ongeveer 70%.
De overige 30% ontstaat terwijl je opgroeit.
Tijdens dit opgroeien kunnen er omstandigheden zijn waardoor het basisvertrouwen aangetast wordt.
Ook al tijdens de zwangerschap kunnen er momenten zijn waardoor de foetus zich niet veilig voelt.
Er kan zelfs sprake zijn van een ernstig trauma zoals tweelingverlies.
Hierdoor wordt het basisvertrouwen al vroeg aangetast.
Aan de hand van de CREF methode kan dit basisvertrouwen hersteld worden.
CREF staat voor Circle Reprint Emotional Foundation.
De CREF-Methode maakt het mogelijk om hardnekkige patronen succesvol te behandelden.
Mijn dieren helpen me hier desgewenst bij. Dieren en paarden in het bijzonder zijn namelijk in staat
om het proces te ondersteunen of te versnellen. Ook de honden en de katten
zijn van grote therapeutische waarde gebleken.
De CREF-Methode is geschikt voor alle leeftijden.

Circle

In de Circle wordt er gemeten hoe het gesteld is met het basisvertrouwen.
Dit meten kan gedaan worden met volwassenen en kinderen.
Veelal wordt er in deze fase gewerkt met dieren.
Vooral door het paard komt er een versnelling in bewustwording over ieders basisvertrouwen.
Aan de hand van deze meting wordt exact zichtbaar welke levensbehoeften precies ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn.

Reprint

Door te gaan werken aan de hand van de  voorafgaande meting, is het doel gevormd om het basisvertrouwen te vergroten.
Wanneer het basisvertrouwen hoog en stabiel genoeg geworden is, wordt dit door verschillende technieken (zoals bijvoorbeeld positieve EMDR) vastgelegd.
Dit heet een Reprint.

Emotional

Tijdens de Circle en het werken naar de Reprint, is emotionele verbinding de rode draad.
De emotionele verbinding is liefdevol naar jezelf kunnen zijn met zo min mogelijk oordelen. (Emotional).

Foundation

Circle, Reprint en Emotional bij elkaar genomen, vormt dan een stevige bodem (Foundation).
Op deze stevige bodem zal het basisvertrouwen nog verder opgebouwd worden.
Op deze manier is de balans herstelt en kunnen tegenslagen veel gemakkelijker worden gehanteerd

Désirée Docter

.